Project Description

Uitgeverij Vanden Broele –
Optimalisatie productie losbladige uitgaven

Inleiding:

Uitgeverij Vanden Broele heeft een breed assortiment aan producten voor overheden binnen de Belgische markt. De uitgeverij maakt onderdeel uit van Vanden Broele Groep en positioneert zichzelf als kennispartner voor de openbare sector. Dit wordt concreet gemaakt door naast gedrukte uitgaven ook opleidingen en digitale producten en platformen aan te bieden. Spraakmakende voorbeelden hiervan zijn: BBC Connect, ABC van lokale besturen, Religiosoft, …

Vraagstelling:

Uitgeverij Vanden Broele heeft afgelopen jaren veel inspanningen gedaan om haar digitale producten in de markt te zetten. Het werd al snel duidelijk dat er, naast de wijze waarop deze worden ontsloten, veel aandacht moest worden besteed aan het productieproces. Er is immers sprake van hergebruik van content, er wordt zowel gepubliceerd op papier als digitaal.

Het geheel moest op dusdanige wijze worden ingericht dat de kwaliteit van de huidige producten behouden zou blijven. De impact voor auteurs en redacteuren moest zo beperkt mogelijk zijn en ondanks het extra publicatiekanaal was de insteek dat er geen sprake mocht zijn bij het publiceren van nieuwe uitgaven.

De oplossing:

Uitgeverij Vanden Broele heeft voor de digitale ontsluiting (online portalen) gebruik gemaakt van de competenties die aanwezig zijn binnen de eigen bedrijvengroep (Novado). Bij het technisch/inhoudelijke stuk is gekozen voor de kennis en expertise van Crius Group. Alle publicaties zijn ondergebracht in een nieuwe workflow die resulteert in een oplossing die voor Vanden Broele verschillende voordelen biedt. Auteurs kunnen relatief eenvoudig correcties, commentaren en wijzigingen aanbrengen. Pagina’s worden snel en efficiënt geproduceerd en door een snelle aanlevering van het xml-bestand is content vrijwel gelijktijdig digitaal als op papier beschikbaar.

Uitgeverij Vanden Broele

vandenbroele

WEBSITE

www.uitgeverij.vandenbroele.be

TERUG

Testimonial

Crius bleek de perfecte partner te zijn bij het innovatief uitbouwen van ons traditioneel uitgeefmodel, zonder de continuïteit op korte termijn in gevaar te brengen. Het partnership is gebaseerd op een ambitieus evenwicht tussen theoretische en pragmatische oplossingen.
Bram Van Impe, COO, Uitgeverij Vanden Broele