Project Description

Politeia – paginaproductie losbladige uitgaven

Inleiding:

Politeia brengt kwaliteitspublicaties voor een vakpubliek onder de vorm van losbladige en vastbladige handboeken, studies, pockets, nieuwsbrieven, tijdschriften en cd-rom’s.
Enkele jaren geleden was Politeia op zoek naar een structurele partner om hun losbladige uitgaven vorm te geven.

Vraagstelling:

Politeia beschikt over tientallen losbladige uitgaven die telkens op zeer korte termijn gepubliceerd moeten worden. Daarnaast moeten er geregeld updates gemaakt worden van de juridische publicaties. Er werd gezocht naar een partner die zowel capaciteit als een efficiënt productieproces kon aanbieden.

De oplossing:

Uit het verleden had Crius Group al een losbladig workflowsysteem gebouwd in Framemaker met behulp van FrameScript. Deze oplossing laat toe dat er op een efficiënte wijze kan worden geproduceerd. Tevens is er een volledige Word-export mogelijk wat het editeren voor auteurs bij nieuwe afleveringen makkelijker maakt. Voor verschillende publicaties kunnen er door het consequent toepassen van de opmaakstructuur ook afgeleide producten (cd-rom en webapplicatie) worden gemaakt. Er worden duidelijke afspraken gemaakt zodat het proces efficiënt ingericht kan worden.

KLANT

Politeia

WEBSITE

www.politeia.be

TERUG

Testimonial

Crius Group is intussen een structurele partner voor uitgeverij Politeia. Niet alleen de losbladige publicaties, maar ook een groot deel van de vastbladige publicatie wordt door Crius Group verwerkt.
Philippe Aernout, Directeur, Politeia