Missie

Crius Group staat voor een open en eerlijke aanpak waarbij we een goede relatie met de klant naar waarde schatten. Wij zien onze klant als een partner waarmee we permanent op zoek gaan naar de optimale win-win situatie. Wij leveren kennis, diensten en oplossingen voor de behoeften van vandaag en helpen bij de voorbereiding op de uitdagingen van morgen.

 

Visie

Het medialandschap is afgelopen jaren enorm veranderd. Door nieuwe technologien en apparaten zijn digitale producten een belangrijke rol gaan innemen binnen het productgamma van elke uitgeverij. Deze evolutie brengt kansen maar ook echte uitdagingen met zich mee. Content dient steeds meer te worden benaderd vanuit een “Anything, any time, any place and on any device”-principe. De rol van de boekhandel wordt steeds kleiner en er zijn veel nieuwe afzetkanalen bijgekomen waar zowel fysieke als digitale producten worden aangeboden. Door de explosie van consumptiekanalen (print, online, smartphones, tablets, …) moet content op een andere manier worden geproduceerd. Vandaar onze overtuiging dat een productieproces voor gedrukte publicaties, geoptimaliseerd moet zijn om dezelfde content ook digitaal te kunnen ontsluiten/publiceren. Alle ontwikkelingen volgen elkaar in een dusdanig snel tempo op dat het vrijwel onmogelijk is, om als uitgever, van alles op de hoogte te zijn en de juiste keuzes te maken. Bovendien zou een uitgever bezig moeten zijn met het maken en verkopen van content en niet met technische (on)mogelijkheden.

Crius Group investeert in resources om zijn rol als structurele productiepartner voor zeer verscheiden layout trajecten te kunnen blijven spelen. Crius Group gaat verder dan creatieve of technische productie van boeken en publicaties.

Daarnaast volgt Crius Group de technologische evolutie op de voet en specialiseert zich meer en meer in innovatieve, toekomstgerichte processen en digitale toepassingen. Crius Group is de ideale transitiepartner voor uitgevers om hun te begeleiden naar het digitale tijdperk, met respect voor het papieren product. Crius Group optimaliseert en implementeert volledige productiestromen waarbij content naast papier ook online en mobiel ontsloten kan worden. We staan onze klanten bij in het adviseren over mogelijke oplossingen om deze vervolgens te implementeren en ondersteuning te bieden bij het produceren via deze nieuwe manier van werken.

Conclusie

Crius Group biedt zijn klanten capaciteit en oplossingen aan waardoor ze hun gedrukte en digitale publicaties sneller, goedkoper en efficiënter in de markt kunnen zetten, waardoor uitgevers klaar zijn voor het heden en de toekomst.